Main Page Sitemap

Excel draaitabel maken
excel draaitabel maken

Wanneer u een kolom naar een rij of een rij naar een kolom verplaatst, transponeert u de verticale of horizontale richting van het veld.
Sport wordt een rijveld, net als Regio Cellen voor de buitenste rij- en kolomitems samenvoegen of de samenvoeging ervan opheffen U kunt cellen voor rij- en kolomitems samenvoegen om de items horizontaal en verticaal te tuf tuf kortingscode centreren of de samenvoeging van cellen opheffen om items.
Tip 061 Afzonderlijke rapporten genereren van draaitabel.Tip 106 Twee of meer numerieke velden onder elkaar weergeven in kwitantie maken voorbeeld een draaitabel Tip 105 Sorteren van gegevens in tabellen en draaitabellen met traditional 21st gifts keuzerondjes Tip 104 Percentage in grafiek verwerken Tip 102 Interval berekenen met formules en met draaitabel.Tip 052 De functie netto.In het dialoogvenster Veldinstellingen worden voor labels en rapportfilters weergegeven en in het dialoogvenster Waardeveldinstellingen worden waarden weergegeven.Wanneer u de lijst met draaitabelvelden wilt weergeven, gaat u (indien nodig) naar het tabblad Analyseren of Opties en klikt u in de groep Weergeven op Lijst met velden.Tip 042 Break Even analyse (tabelgrafiekbreak even punt) Tip 040 Tellen van hoofdlettergevoelige woorden Tip 039 Dynamisch bereik in functies, grafiek en draaitabel Tip 038 Afbeelding toevoegen aan opmerking Tip 037 Correcte weeknummer toevoegen Tip 035 Meerkeuzevragen met keuzerondjes Tip 034 Voorwaardelijk opmaak voor verschillende.Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.Tip 99 Brontabel aanpassen om gegevens makkelijker te filteren in draaitabellen.En die leer je in de cursus Excel: Databanken en draaitabellen.Gevonden op geen exacte overeenkomst gevonden.U kunt hetzelfde veld ook aan het gebied Waarden toevoegen met een formule (ook wel een berekende kolom genoemd) waarin ditzelfde veld in de formule wordt gebruikt.
Een streeppatroon maakt het gemakkelijker om gegevens snel door te lezen.
Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Draaitabelstijlen op de knop Meer onder aan de schuifbalk om alle beschikbare stijlen weer te geven.
Tip 060 Het gebied Rapportfilter in een draaitabel Tip 059 Wijzigen van labels in een draaitabel Tip 058 Draaien van velden in eenzelfde gebied Tip 057 Meerdere werkbladen in een Draaitabel Tip 056 Opmaken van getallen in een Draaitabel Tip 055 Het nut van Draaitabellen.Klik in het dialoogvenster Veldinstellingen op het tabblad Indeling afdrukken en voer in de sectie Indeling een van de volgende handelingen uit: Klik op Itemlabels als overzicht weergeven om velditems in overzichtsweergave weer te geven.Gegevens in een draaitabel voorwaardelijk opmaken Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u gegevens visueel verkennen en analyseren, kritieke problemen opsporen en patronen en trends identificeren.Tip 011 Horizontaal en verticaal zoeken combineren.Klik op een veldnaam in de indelingssectie, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de veldnaam vervolgens buiten de lijst met draaitabelvelden.Voorkennis, je hebt de cursus Excel: Inleiding gevolgd of beschikt over een gelijkwaardige kennis.Waardeveldinstellingen, Veldinstellingen Het dialoogvenster Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen weergeven.
Opmerking: Als Geen is geselecteerd, zijn subtotalen uitgeschakeld.
U kunt ook met de rechtermuisknop op een waardeveld klikken en vervolgens op Getalnotatie klikken.

Most viewed

Bijvoorbeeld, als de titels van je kollommen 'Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail, Orderdatum en Ordertype' zijn, van links naar rechts op het werkblad, dan zie je dezelfde titels in het dialoogvenster (gegevensformulier maar dan onder elkaar.Als je werkblad geen naam heeft, zal de titel van het formulier het woord 'Blad' hebben..
Read more
Therefore, keeping up with recent designing trends, a how to make bacon company can choose rotating logo animation for more profit today. .Dont see it yet?It is one of the safest, simplest and fastest ways of getting a logo made online.Price Basic: 37 With assets: 37 to 97 Complete branding..
Read more
Daarmee kan je ook belasting besparen!Vervolgens ga je pas over 20 jaar met pensioen en zet je oudedagsreserve niet om in bijvoorbeeld banksparen.Het is dan ook een modern, doordacht systeem met vele mogelijkheden, zonder onnodige complexiteit en ingewikkelde termen.Betreedt make your own mangekyou sharingan het interieur van de ProCeed en..
Read more

Top news

How to make playdough without flour

To play: students play in twos.Click here to share your story.Question Does motor control help with hand-eye coordination and why?Down by the bay Where the watermelons grow Back to my home I dare not go For if I do My mother will say, "Did you ever see a bee With


Read more

Do kegel exercises make you tighter

Exilis Ultra is designed to tighten vaginal muscles and is a great alternative to surgical procedures such as vaginoplasty.A mid-urethral sling (MUS) procedure, which is the most common type of surgery done for stress incontinence in women.Being overweight can also contribute.Well, it turns out womans pelvic floor helps control her


Read more

Huwelijksjubileum cadeau idee

Review the different technologies that were used for the development of the website.The website is created in, currently located in, france and is running on IP registered by, oVH network.M estimated worth.00, with 0 estimated visites per day and ad revenue.00.Cadeau-idee, de cadeaubonnen van maria galland paris zijn altijd een


Read more
Sitemap